DE SAUNASPECIALIST PRIVACYVERKLARING 2018

 

GEGEVENS DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN

De Saunaspecialist kan persoons- en of bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de Saunaspecialist en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Saunaspecialist heeft verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:
Bedrijfsnaam Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer vast/mobiel E-mailadres
WhatsApp adres Websiteadres
IP-adres computer Inloggegevens zakelijk account

[wpgdprc_consents_settings_link]Klik hier om uw privacy instellingen te wijzigen[/wpgdprc_consents_settings_link]

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

De Saunaspecialist gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van de Saunaspecialist.
Het u informeren van de activiteiten van de Saunaspecialist door middel van het zenden van informatieve digitale/analoge nieuwsbrieven. De Saunaspecialist heeft een eigen website en kan nieuwsbrieven per email aan zijn klanten versturen. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de wettelijk verplichte uitschrijflink, die in elke digitale nieuwsbrief is opgenomen.
Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet kunt worden bereikt.

HOE LANG BEWAART DE SAUNASPECIALIST UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten. En in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de belastingdienst en of garantie verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN

De Saunaspecialist verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij een datalek zal dit aan de betroffen worden gemeld.

AFBEELDINGEN
De door desaunaspecialist worden vaak foto’s gemaakt door de hun gemaakte projecten ter inspiratie voor derden. Deze foto’s worden digitaal geplaats zonder adresgegevens en worden niet gedeeld met derden.

GOOGLE ANALYTICS

De Saunaspecialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen Servers in de Verenigde Staten. -> Lees hier het privacybeleid van Google en van Google Analytics
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Saunaspecialist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Saunaspecialist heeft hier geen invloed op. De Saunaspecialist heeft Google geen toestemming gegeven om de via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres info@desaunaspecialist.nl. Onze reactie daarop zal binnen vier weken plaats vinden.

BEVEILIGING

De Saunaspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Saunaspecialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gebruikte computers zijn allemaal wachtwoord beveiligd en voorzien van de benodigde softwarematige beveiligingen. De computers waar de persoons- en/of bedrijfsgegevens zijn opgeslagen mogen alleen worden gebruikt door daar toe aangewezen personen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de Saunaspecialist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via tel. 0513-416257 of via mail info@desaunaspecialist.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Door wijzigingen in regel en wetgeving kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Mocht daarvan op de hoogte willen blijven kunt u van tijd tot tijd onze website raadplegen.

CONTACTGEGEVENS

De Saunaspecialist.

Vestigingsadres: Janesloot 6 8502 TL Joure

Kamer van Koophandel Leeuwarden: 01061095 Telefoon: 0513-416257 E-mailadres: info@desaunaspecialist.nl Website: www.desaunaspecialist.nl

[button btntext=”Contact opnemen” btnlink=”/contact/” style=”style1″]